2010-11-25: Uppdatering - Nya urval sittande liggande m.m.

 

För er information vill vi meddela att det finns en uppdatering med nya urvalskategoriseringar att hämta hem från vår hemsida. Den innehåller nedanstående förändringar.

Denna uppdatering kan göras under normal drift, men helst ska ingen vara inloggad.

Uppdateringen innehåller nya urvalskategoriseringar till 2 126 bilder i 10 bibliotek. Och till följande rörelseriktning/sätt/läge: Sittande, liggande, stående, gående.

I basbiblioteket är det ca 1 800 övningar som fått ytterligare nya urval.

Övriga bibliotek som uppdateras med nya urval är:

  • Stretching med kvalitet
  • MTT
  • Mödraträning
  • Kontrakturprofylax
  • Gips
  • Daglig Aktivitet
  • Bålstabilitet
  • Barn/Ungdom
  • Amputation

OBS! Endast de bibliotek som ingår i din licens kommer att uppdateras.

Klicka här för att uppdatera Mobilus eller så kan du ladda ner instruktioner samt uppdateringsfilen nedan.

 

Instruktion: Uppdatering-Nya urval 101021   

Uppdateringsfil: MobProUpdSel-20101021.exe

 

Obs! läs instruktionen som medföljer i pdf-format på nedladdning sidan innan du uppdaterar.

Om ni har några frågor eller funderingar, hör av er till oss.