2011-11-22: Uppdatera till ver 2.0

 

Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1

Krav:

* Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

* Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen genomförs.

* Ingen av filerna MPManual_1.pdf, MPManual_2.pdf eller MPManual_3.pdf får vara öppnade* under tiden uppdateringen genomförs.

När du kör uppdateringen måste du ha full åtkomst till alla Mobiluskataloger och till databasen som används av Mobilus.

Innan du påbörjar uppdateringen till version 2.0.1 måste Mobilus vara uppdaterat till version 1.0.9 eller senare

Vilken version du använder just nu ser du om du startar Mobilus, går till fliken Hjälp och klickar på knappen "Om Mobilus…".

Om du inte hittar någon sådan knapp i fliken Hjälp, så måste du uppdatera till version 1.0.3

Uppdateringar till mobilus finner du på vår hemsida, www.mobilus.se under rubriken Ladda ner.

* Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att ingen av de nämnda filerna används eller körs under tiden denna uppdatering genomförs. Ett sätt att kontrollera om en fil används eller inte är att t.ex. göra på följande sätt:

* Skapa en kopia av den aktuella filen, spara kopian på ett lämpligt ställe så att du enkelt kan hitta den igen.

* Prova sedan att byta namn eller radera originalfilen.

* Om du misslyckas med att byta namn eller radera filen så betyder det att filen används, du måste då först se till att filen inte längre används innan du fortsätter med uppdateringen.

*Om du lyckas byta namn eller radera filen så måste du först återställa filen genom att byta tillbaka namnet till dess ursprung eller klistra in kopian av filen som du sparat. Därefter kan du fortsätta med uppdateringen.