Välj den kategori som passar ditt ärende bäst.

Se till att alltid ha ditt kundnummer eller licensnummer till hands när du kontaktar Mobilus support.
Vi finns tillgänliga för support på kontorstid (Vardagar).


Användarsupport/Försäljning:

Användarsupport - Om du har frågor om hur man använder programmet så som inställningar, funktioner eller tillvägagångssätt.
Försäljning - Om du har frågor som rör priser, beställning e.d.

Kontakt:     Camilla Martinsson
Telefon:     031-88 22 96 (Nås säkrast mellan 08:30 -11:30 eller via E-post)
E-post:       camilla.martinsson@mobilus.se

Camilla finns INTE tillgänglig på telefonnummer 031-49 47 04

Teknisk Support:

Frågor som rör t.ex. installation, eventuella fel som uppstår eller andra frågor av teknisk karaktär.

Kontakt:     Anders Lindblad
Telefon:     031-49 47 04
Mobil:        0702-13 19 19
E-post:       anders.lindblad@mobilus.se

Fakturafrågor:

Frågor som rör fakturor eller justering av fakturaadress.

Kontakt:     Lotta Martinsson
Telefon:     031-49 47 04
E-post:       lotta.martinsson@mobilus.se

Övriga ärenden:

Om du har andra frågor som inte passar in i någon av ovanstående kategorier eller om du inte får tag i respektive kontakt, kan du skicka ditt ärende till:

E-post:       info@mobilus.se

Adress:      Mobilus Digital RehabAB
                 Mölndalsvägen 30A
                 412 63 GÖTEBORG
För snabbare och effektivare support: Ladda ner Mobilus supportprogram!


Med Mobilus Supportprogram* kan du få fjärrhjälp direkt av Mobilus.
Vi kan med hjälp av Mobilus supportprogram koppla upp oss mot din dator och hjälpa till med t.ex. installationsproblem eller andra tekniska detaljer. Vi kan även låta dig bli uppkopplad till en av våra datorer där vi kan erbjuda presentationer, utbildningar etc.

Gör så här:
  1. Ladda ner Mobilus supportprogram.
  2. Kontakta Mobilus support
  3. Starta filen MobSupSv.exe
    (Den som du laddade ner i punkt 1)
  4. Ange koden och lösenordet till din kontaktperson hos Mobilus


Mobilus Support program kräver inga installationer och uppkoppling kan endast ske när programmet körs och med den unika kod som skapas när du startar Mobilus supportprogram. Uppkopplingen avbryts direkt när Mobilus supportprogram avslutas. Säkert och smidigt.


* Mobilus supportprogram är programvara levererad av
TeamViewer, www.teamviewer.com