[Info] Name=DW Högre i säng två hjälpare Row=2 Col=1 ImgPerPage=2 Version=2.0.1 DCount=2 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600026000160003300002 Text=
Högre i säng. Manuell förflyttning utan patientmedverkan. PLacera en hand under höftpartiet och lätta på det bortre partiet så att det inte "släpar". Den andra hjälparen placerar sina händer under skuldrorna. Ge tydlig och klar information till VT och medhjälpare. Vänta på VT:s reaktion.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600026000160003300003 Text=
Högre i säng. Manuell förflyttning utan patientmedverkan. Använd aktiv tyngdöverföring i förflyttningen och glid loss med händerna i slutskedet till en upprätt ställning.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0