[Info] Name=DW Högre i säng Vårdtagarmedverkan Row=2 Col=1 ImgPerPage=2 Version=2.0.1 DCount=2 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100022000160004900000 Text=
Högre i säng. Manuellt med vårdtagarmedverkan. VT har benkraft. Lägg antiglid under VT:S fötter och placera dina händer under skuldrorna. Uppmana VT " Tryck ifrån nu".
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100022000160099900000 Text=
Högre i säng. Manuellt med vårdtagarmedverkan. Glid loss med händerna och sträck på dig precis i slutskedet. Du kan också använda en glidvante eller kudden, om den ligger under skuldrorna, för att att minska friktionen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0