[Info] Name=DW Inläggning av draglakan under höften Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100022000370007500003 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Inläggning av draglakan under höftpartiet. Vänd patienten på sidan. Ibland räcker det att bara lätta på höften.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100022000370007500004 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Inläggning av draglakan under höftpartiet. Lägg in draglakanet, undersidan invikt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300001100022000370007500005 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Inläggning av draglakan under höftpartiet. Medhjälparen drar fram draglakanet underifrån och båda sträcker lakanet.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=

 Tänk på att:
Rätt arbetsställning och kroppshantering spelar stor roll vid inläggning och borttagning av draglakan.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img