[Info] Name=DW Inläggning och borttagning av glidmatta Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100022000230007700003 Text=
Hjälpmedelsmetodil. Inläggning och borttagning av glidmatta. Lägg VT på sidan. Använd helhandsfattning. Låt medhjälparen lägga in glidmattan dubbelvikt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100022000230007700004 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Inläggning och borttagning av glidmatta. Du lättar bara lite på VT:S andra sida. Medhjälparen tar fram underdelen av mattan.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300001100022000230007700005 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Borttagning av glidmatta. Medhjälparen lättar på VT med helhandsgrepp, så att du kan dra ut mattans undre sida.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=

Tänk på att:
Rätt arbetsställning och kroppshantering spelar stor roll vid inläggning och borttagning av glidmatta.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [Error] Error=Img