[Info] Name=DW Inläggning och borttagning av Vendelmatta Row=2 Col=2 ImgPerPage=3 Version=2.0.1 DCount=3 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100022000590007600002 Text=
Hjälpmedelsmetodik. Inläggning och borttagning av Vendelamatta. Med en hjälpare på varje sida så lägger den ena över VT på sidan medan den andra lägger dit Vendelan.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100022000370007600000 Text=
Hjälpmedelsmetodil. Borttagning av vendelamatta. För att ta ut Vendelan behöver den ena hjälparen bara lätta på VT:s höft och skuldra.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300001100023000230007600000 Text=
HJälpmedelsmetodik. Borttagning av Vendelamatta. Alternativ. Dra i de undre handtagen tills dess att mattan kommit loss.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0