[Info] Name=DW Liggande till sittande på sängkant Två medhjälpare Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600022000170004900003 Text=
Till sittande på sängkant. Två hjälpare. Tag kudden under skuldrorna och dra upp vårdtagaren.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600022000170004900004 Text=
Till sittande på sängkant. Två hjälpare. Samtidigt som medhjälparen sänker ner benen mot golvet.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600022000170004900005 Text=
Till sittande på sängkant. Två hjälpare. Kontrollera att VT sitter tryggt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Variationer:
Sätt upp ryggstödet och sväng sedan ut benen.
Utnyttja draglakan eller överlakanet.
Vid ryggläge Böj upp benen och ta dem underifrån.
Gäller vid en hjälpare
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img