[Info] Name=DW Längre in i stol Med höftgång Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600022000360001000003 Text=
Flytta in i stol. Med höftgång. Stå i balans. Flytta bortre höften först.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600022000360001000004 Text=
Flytta in i stol. Med höft gång. Flytta därefter den andra höften. Tryck ditt knä mot din hand så underlättar du förflyttningen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600022000360001000005 Text=
Flytta in i stol. Med höftgång. Slutligen se till att VT sitter bra.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Använda mjukfattning och hållgrepp.
Göra lugna och harmoniska rörelser.
Utnyttja rörelseenergin.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img