[Info] Name=DW Lšngre in i stol Rautekgrepp. Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600026000320001000023 Text=
Flytta in i stol med rautekgrepp.
Ta Rautekgreppet med helhands- fattning.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600026000180001000008 Text=
Flytta in i stol med Rautekgrepp. Be VT luta sig framåt eller tryck lite så att du för höftpartiet bakåt.Gör lugna och harmoniska rörelser.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600026000180001000009 Text=
Flytta in i stol med Rautekgrepp. Variation på benställningen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Använda mjukfattning och hållgrepp.
Göra lugna och harmoniska rörelse.
Utnyttja rörelseenergin.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img