[Info] Name=DW Lätta på höft Row=2 Col=1 ImgPerPage=2 Version=2.0.1 DCount=2 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300000900022000160004900000 Text=
Kropphanteringsmetodik. Lätta på höften. Ta utmed höften med hela armen i kontakt och stöd dig med den andra handen
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300000900026000160004900007 Text=
Kropphanteringsmetodik. Lätta på höften. Sträck på dig och låt handen glida loss.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0