[Info] Name=DW Resa ur stol Olika variationer Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600026000190001000017 Text=
Resa ur stol. Genom att ge vårdtagaren ett mål kan det vara lättare att få denne aktiverad.Utnyttja VT:s naturliga rörelsemönster. "Kom nu så går vi ut och promenerar".
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600022000230001000007 Text=
Resa ur stol. Genom att ge vårdtagaren ett mål kan det vara lättare att få denne aktiverad. Utnyttja VT:s naturliga rörelsemönster. " - Ta mina händer och dra dig upp ". Låt VT bestämma greppsättet.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600022000230001000008 Text=
Resa ur stol. Genom att ge vårdtagaren ett mål kan det vara lättare att få denne aktiverad. Utnyttja VT:s naturliga rörelsemönster " - Ta stöd mot mitt knä och armstödet, så går vi ut och dricker kaffe."
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Stimulera till egen insats.
Vänta in och följ med VT:s rörelser.
Utnyttja VT:s naturliga rörelsemönster.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img