[Info] Name=DW Sätta i stol En hjälpare Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600008000690001000006 Text=
Sätta i stol. Stimulera till framåtböjningen med att säga " var så god och sitt". Se till att VT känner/ vet var stolen är.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600008000690001000007 Text=
Sätta i stol. Behövs det så tryck höften bakåt och för överkroppen framåt. Se till att VT har balans.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600008000690001000008 Text=
Sätta i stol. Stå kvar så du har bra balans. Använd glidande händer.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Se till att VT känner var stolen är.
Säg "Var så god och sitt"
Se till att VT har balans.
Se till att själv ha balans.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [Error] Error=Img