[Info] Name=DW Sätta i stol Två hjälpare Row=2 Col=2 ImgPerPage=3 Version=2.0.1 DCount=3 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600008000690001000010 Text=
Sätta i stol. Två medhjälpare. Medhjälparen kan hjälpa till genom att föra höftpartiet bakåt och sedan bromsa nedsittningen med hjälp av glidande händer.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600008000690001000011 Text=
Sätta i stol. Detaljstudie glidande händer. Dina händer bromsar genom att glida utmed VT:s rygg.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Se till att VT känner var stolen är.
Säg "Var så god och sitt".
Se till att VT har balans.
Att själv hålla balansen.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [Error] Error=Img