[Info] Name=DW Všndning 2 Row=2 Col=1 ImgPerPage=2 Version=2.0.1 DCount=2 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100008000690004900005 Text=
Tag kudden som skydd mot skuldran och lägg hela armen runt höftpartiet. Använd glidande händer och glid loss med underarmen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100008000480004900003 Text=
Vänd VT med hjälp av aktiv tyngdöverföring bakåt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0