[Info] Name=DW Všndning Row=2 Col=1 ImgPerPage=2 Version=2.0.1 DCount=2 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300001100008000690004900006 Text=
Ta under skuldra och höft med helhandsfattning. Fingrarna skall vara vända utåt. Använd glidande händer i förflyttningen. Det är viktigt för att få rätt rörelseriktning.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300001100008000690004900007 Text=
Vänd VT med aktiv tyngdöverföring framåt. Rörelseriktningen vid vändningen skall vara uppåt / framåt. Tryck inte hårt på VT utan "för" denne runt. Tänk på att ha kontroll, glidande händer och behålla eller återta upprätt ställning.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0