[Info] Name=DW Överflyttning Från behandlingsbord till säng Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=001300002600022000160007600003 Text=
Den ena hjälparen tar tag i handtaget mitt för höften. Ta stöd med den fria handen i sängen för att undvika onödig belastning av ryggen. Den andra hjälparen tar tag i VT:s fötter. 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001300002600022000160007600004 Text=
Dra VT diagonalt över sängen. Ta stöd med ett knä i sängen för att undvika onödig belastning av ländryggen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001300002600022000160007600005 Text=
Ta tag i den övre handtagen och dra över Vendelan helt till sängen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Tänk på att:
Flytta i etapper.
Använda lugna och harmoniska rörelser.
Diagonal förflyttning görs endast vid ytterst små nivåskillnader.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [Error] Error=Img