[Info] Name=MAQ Aktiv sidböj med käpp Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=8 [DPos0] Type=0 ImgID=001600000300001000200001300000 Text=
Aktiv_sidbojning 1(4) Stå med fötterna axelbrett isär och käppen ¬liggande på axlarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001600000300001000200001300001 Text=Aktiv_sidbojning 2(4) Sträck armarna rakt upp ovanför huvudet med skulderbladen lätt ihopdragna. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001600000300001000200001300002 Text=Aktiv_sidbojning 3(4) Böj ena knät och för över tyngden på det böjda benet. Knät ska röra sig i linje över tårna. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001600000300001000050001300000 Text=Aktiv_sidbojning 4(4) Böj överkroppen i ett långt, mjukt C. Målet är att käppen är vinkelrätt mot underlaget. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=1 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=1 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=10 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=1 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10 [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=1 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10