[Info] Name=MAQ Explosiv komplexövning A Row=10 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=19 ACount=38 [DPos0] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200018 Text=
Explosiv_komplexovning_A_1(19) Styrkefrivändning från golvet: skiv¬stången är placerad rakt över mellanfoten.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200029 Text=
Explosiv_komplexovning_A_2(19) Fäll fram överkroppen och greppa skivstången med cirka axelbred handfattning.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200030 Text=Explosiv_komplexovning_A_3(19) Sänk höften, lyft överkroppen och spänn i korsryggen. Det här är startställningen. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200031 Text=Explosiv_komplexovning_A_4(19) Första dragfasen: gör en aktiv bukinandning för att skapa stabilitet. Tänk på koncentrationen. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200032 Text=
Explosiv_komplexovning_A_5(19) Starta med att benen aktivt sträcks med balansen vilande på bakre delen av foten.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200033 Text=Explosiv_komplexovning_A_6(19) Avsluta första dragfasen med att dra stången till helt sträckt position. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200034 Text=Explosiv_komplexovning_A_7(19) Styrkefrivändning från hängande position: fäll fram överkroppen med lätt böjda knäleder. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200035 Text=Explosiv_komplexovning_A_8(19) Ge akt på att stången följer nära kroppen under hela dragfasen. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200036 Text=Explosiv_komplexovning_A_9(19) I en kraftfull, hoppliknande sträckrörelse accelereras stången uppåt. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200019 Text=Explosiv_komplexovning_A_10(19) Gör ett lätt isärhopp med fötterna och möt stången med väl framförda armbågar. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200020 Text=Explosiv_komplexovning_A_11(19) Sträck benen tills du står helt upprätt i en välbalanserad slutposition. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200021 Text=Explosiv_komplexovning_A_12(19) Knäböjning med skivstången på bröstet: Stå med balansen på hela foten och blicken fram. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200022 Text=Explosiv_komplexovning_A_13(19) Tänk på att ha en lugn och kontrollerad hastighet i nedsittningsfasen. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200023 Text=Explosiv_komplexovning_A_14(19) Återgå till upprätt – momentet knäböjning med skivstången på bröstet är klart. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200024 Text=Explosiv_komplexovning_A_15(19) Kickstöt: en aktiv bukinandning förstärker bålmuskulaturens stabilitet och gör dig redo. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200025 Text=Explosiv_komplexovning_A_16(19) Stötsatsningen innebär en kort knäböjning i lugn och kontrollerad hastighet. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos16] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200026 Text=Explosiv_komplexovning_A_17(19) Använd båda benens sträckmuskulatur i en kraftfull acceleration av stången uppåt. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos17] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200027 Text=Explosiv_komplexovning_A_18(19) Möt skivstången genom ett parallellt isärhopp och en kort knäböjning. Armarna trycker kraftfullt skivstången uppåt. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos18] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200028 Text=
Explosiv_komplexovning_A_19(19) Res härifrån upp kroppen till helt sträckt kroppsposition.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=5 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=5 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=5 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=5 [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=5 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=5 [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos9_1] PosID=9 ActivityID=1 Value=5 [APos9_2] PosID=9 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos10_1] PosID=10 ActivityID=1 Value=5 [APos10_2] PosID=10 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos11_1] PosID=11 ActivityID=1 Value=5 [APos11_2] PosID=11 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos12_1] PosID=12 ActivityID=1 Value=5 [APos12_2] PosID=12 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos13_1] PosID=13 ActivityID=1 Value=5 [APos13_2] PosID=13 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos14_2] PosID=14 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos14_1] PosID=14 ActivityID=1 Value=5 [APos15_1] PosID=15 ActivityID=1 Value=5 [APos15_2] PosID=15 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos16_1] PosID=16 ActivityID=1 Value=5 [APos16_2] PosID=16 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos17_2] PosID=17 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep [APos17_1] PosID=17 ActivityID=1 Value=5 [APos18_1] PosID=18 ActivityID=1 Value=5 [APos18_2] PosID=18 ActivityID=2 Value=9 förd. på 3 mom. o 3 rep