[Info] Name=MAQ Komplex styrkeövn. med stång Row=7 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=14 ACount=28 [DPos0] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200000 Text=
Komplexstyrkeovning 1(14) Stå med fötterna en fotlängd eller höftbredd isär. Greppa skivstången så brett att tummarna befinner sig utanför höfterna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200006 Text=Komplexstyrkeovning 2(14) Håll upp överkroppen och rikta blicken framåt när du går ner i den första knäböjningen. Tänk på att ha knä över tå. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200007 Text=
Komplexstyrkeovning 3(14) Stående rodd – 6 repetitioner. Armbågarna leder rörelsen tills de är i höjd med skuldrorna. Avsluta delövningen med att gå upp på tå.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200008 Text=
Komplexstyrkeovning 4(14) Drag från golv till tak – 6 repetitioner. Gå ner i sittposition och häng fram något över stången för att aktivera ryggen, sätet och lårmusklerna
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200009 Text=
Komplexstyrkeovning 5(14) Driv upp till startpositionen, armbågarna leder upp till skulderhöjd och sen flippar du runt stången.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200010 Text=Komplexstyrkeovning 6(14) Upp till raka armar sträckta över huvudet. Avsluta den sträckta positionen med att gå upp på tå i en halv sekund. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200011 Text=Komplexstyrkeovning 7(14) Efter den sista repetitionen av drag från golv till tak lägger du stången på axlarna och påbörjar knäböjning med press bakom nacke. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200012 Text=Komplexstyrkeovning 8(14) Gå kontrollerat och bromsande ner i djup knäböj, nu med stången på axlarna. Lyft bröstet uppåt och rikta blicken framåt. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200013 Text=Komplexstyrkeovning 9(14) Avsluta på tå med raka armar sträckta över huvudet. 6 repetitioner FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200001 Text=Komplexstyrkeovning 10(14) Ta ner stången och placera den på skuldrorna - inte direkt i nacken. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200002 Text=Komplexstyrkeovning 11(14) Fäll framåt med lätt svankad rygg och gör good morning, 6 repetitioner. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200003 Text=Komplexstyrkeovning 12(14) Återgå till upprätt och gör en lätt knäböjning för att flytta stången från axlarna till bröstet.... FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200004 Text=Komplexstyrkeovning 13(14) Och sedan låta stången hänga i armarnas förlängning. Fäll fram överkroppen. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=001600001100002000150000200005 Text=
Komplexstyrkeovning 14(14) Dra stången mot naveln i framåtlutande rodd, 6 repetitioner.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=3 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=3 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=3 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=3 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=3 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=3 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=3 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=3 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=3 [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos9_1] PosID=9 ActivityID=1 Value=3 [APos9_2] PosID=9 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos10_1] PosID=10 ActivityID=1 Value=3 [APos10_2] PosID=10 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos11_1] PosID=11 ActivityID=1 Value=3 [APos11_2] PosID=11 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos12_1] PosID=12 ActivityID=1 Value=3 [APos12_2] PosID=12 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment) [APos13_1] PosID=13 ActivityID=1 Value=3 [APos13_2] PosID=13 ActivityID=2 Value=30(fördelade på 5 moment)