[Info] Name=MAQ Komplexövning B Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=18 [DPos0] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200000 Text=
Explosiv_komplexovning_B_1(9) Styrkeryck från hängande: fäll fram från sträckt position. Armarna är raka.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200001 Text=Explosiv_komplexovning_B_2(9) Accelerera härifrån skivstången uppåt nära kroppen i en explosiv sträckrörelse. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200002 Text=Explosiv_komplexovning_B_3(9) Dra dig ner under stången. Möt den med ett isärhopp och böjning i knälederna. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200003 Text=Explosiv_komplexovning_B_4(9) Sträck upp till en helt rak position med skivstången vilande på raka armar. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200004 Text=
Explosiv_komplexovning_B_5(9) Ryckknäböjning: Sitt från stående ner med upprätt kropp och raka armar.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200005 Text=Explosiv_komplexovning_B_6(9) Res upp ur den djupa sitt¬positionen genom att sträcka benen till helt rak position. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200006 Text=Explosiv_komplexovning_B_7(9) Rycksitt från skuldrorna: Stång¬en vilar på skuldrorna. Gör en lätt tåhävning. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200007 Text=
Explosiv_komplexovning_B_8(9) Flytta snabbt ut fötterna och möt samtidigt stången med rakar armar i en djup position.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=001600001100001000150000200008 Text=
Explosiv_komplexovning_B_9(9) Sträck därefter upp till upprätt med god balans och stången vilande på helt sträckta armar.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=5 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=5 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=5 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=5 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=5 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3) [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=5 [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=9 (fördelade på 3x3)