[Info] Name=MAQ statisk stabilisering Row=3 Col=2 ImgPerPage=6 Version=2.0.1 DCount=6 ACount=6 [DPos0] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100000 Text=
Statisk_stabilisering 1(6) Balansera på underarmar och tår. Aktivera magmusklerna och ”dra in svansen”.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100001 Text=Statisk_stabilisering 2(6) Sträck en arm framåt och sträva efter att bibehålla en stark och stabil position. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100002 Text=
Statisk_stabilisering 3(6) Sträck i höften för att förlänga benet bakåt. Se till att ryggens position är neutral.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100003 Text=
Statisk_stabilisering 4(6) Sträck en arm framåt och motsatt sidas ben bakåt. Fortsätt aktivera magmusklerna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100004 Text=Statisk_stabilisering 5(6) Ligg på sidan med armbågen rakt under skuldran. Aktivera magmusklerna och sträck upp kroppen så att höften lyfter från golvet och kroppen bildar en rak linje. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=001600000800002000160000100005 Text=Statisk_stabilisering 6(6) Stegra svårigheten genom att lyfta den övre armen och det övre benet ut från kroppen utan att sjunka ner med höften. FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_4] PosID=0 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila [APos1_4] PosID=1 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila [APos2_4] PosID=2 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila [APos3_4] PosID=3 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila [APos4_4] PosID=4 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila [APos5_4] PosID=5 ActivityID=4 Value=30 sek arb/30 sek vila