[Info] Name=Höft Träningsprogram Bas Row=3 Col=2 ImgPerPage=6 Version=2.0.1 DCount=6 ACount=0 [DPos0] Type=2 ImgID= Text=
 
Träna 3-5 gånger per dag och
10 repetitioner.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900001000010001000017 Text=
Sträck i knäet
Sitt på en stol. Sträck så mycket du kan i knäet,
håll benet rakt i några sekunder. Böj och
upprepa övningen.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900005000200001000000 Text=
Knäböjning
Stå axelbrett med fötterna pekande rakt fram.
Gör en knäböjning.  Alternativt kan du resa dig
upp från en stol och sätta dig ned.
Håll i något stadigt om du känner dig osäker.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000400003000200000100002 Text=
Stående benlyft framåt
Håll i något stadigt. Lyft upp det opererade
benet som på bilden.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000900002000020001000010 Text=
Stående benlyft åt sidan
Håll i något stadigt. Lyft det opererade benet åt
sidan som på bilden.
 
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000900004000200000100030 Text=
Balansträning
Håll i något stadigt. Stå på det skadade benet
med lätt böjt knä och spänn samtidigt magen.
Försök att hålla balansen medan du försiktigt
släpper stödet av händerna
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img