[Info] Name=Hälsenebesvär Row=8 Col=2 ImgPerPage=6 DCount=15 ACount=0 Version=2.0.1.52 [DPos0] Type=2 ImgID= Text=
Programmet är framtaget av: Karin
Grävare Silbernagel PT, ATC,PhDLundberg
Laboratory for Orthopaedic
ResearchGröna Stråket 12, Sahlgrenska
University Hospital413 45 Göteborg,
email:
karin.gravaresilbernagel@orthop.gu.se
 
FName=Calibri FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=2 ImgID= Text=
Smärthanteringsmodellen bygger på att smärta i
samband med eller efter träning är tillåten (men
inte nödvändig). Smärta i samband med en
träningsövning är tillåten om smärtan ej går över 5.
Smärta efter ett träningspass är också  tillåten om
smärtan har gått över eller återgått till
normalnivå nästa morgon. Smärta upp till 2 på
smärtskalan betraktas som ”säker”, smärta upp till 5
som ”acceptabel” och smärta över 5 som ”hög risk”.
Fysisk aktivitet, motion och idrott kan utövas under
pågående behandling om smärthanterings-
modellen används på samma sätt. Se artikel i Svensk
Idrottsforskning Publikationer Nr 3 - 2006  sid 23 - 33
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=2 ImgID= Text=
BEHANDLINGSPROTOKOLL- HÄLSENEBESVÄR
FAS 1: Vecka 1-2 (kan bli upp till 6-8 veckor beroende
på patient)
Status: Svårt med all aktivitet, svårt att klara 10 st
enbenta tåhävningar
Målsättning: Komma igång att träna, förståelse av
besvären,
Smärthanteringsmodellen
Behandling: Träna varje dag
• Smärthantering och aktivitetsråd
• Cirkulationsövningar
• Tvåbenta tåhävningar på plant underlag (3x10-15)
• Enbenta tåhävningar på plant underlag (3x10)
• Sittande tåhävningar (3x10)
• Excentriska tåhävningar på plant underlag (3x10)
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
FAS 2:
Vecka 2-5 (OBS distala besvär skall ej träna i
trappa)
Status: Smärta vid idrotts- motionsaktiviet,
morgonstelhet, ont vid tåhävningar
Målsättning: Börja styrketräna
Behandling: Träna varje dag
• Tvåbenta tåhävningar i trappa (3x15)
• Enbenta tåhävningar i trappa (3x15)
• Excentriska tåhävningar i trappa (3x15)
• Snabba fjädrande tåhävningar (3x20)
• Sittande tåhävningar med tung belastning (3x15)
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=2 ImgID= Text=
FAS 3: Vecka 3- 12
Status: Hanterar tidigare träningsprogram, ej besvär
distalt, möjligtvis minskad eller ökad morgonstelhet
Målsättning: Tyngre styrketräning, öka eller börja
med löpning och hopp Behandling: Tung träning 2-3
gånger per vecka, lätt träning varje dag
• Enbenta tåhävningar, i trappa, med vikt (successivt
öka belastningen 2-6kg)
• Excentriska tåhävningar, i trappa, med vikt (5kg kan
öka successivt, försiktigt med för tungt)
• Snabba fjädrande tåhäv
• Sittande tåhäv med ”mycket” vikt
• Börja med spänstträning
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=2 ImgID= Text=
FAS 4: Vecka 12- 6 mån
Status: Betydligt mindre besvär, inte morgonstelhet varje dag, kan träna fullt även om besvär
Målsättning: Underhållande tung styrketräning, normal motion/idrottsaktivitet
Behandling: Tung träning 2-3 gånger per vecka,
• Enbenta tåhävningar i trappa med vikt
• Excentriska tåhävningar, i trappa, med vikt
• Snabba fjädrande tåhäv
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010001000001000140000100016 Text=Rör på foten uppåt/ nedåt så långt det går. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010001000002000140000100001 Text=Tåhävningar på två ben, på plant underlag. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010001000002000140000100002 Text=Tåhävningar på ett ben, på plant underlag. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010001000002000140000100003 Text=Excentriska tåhävningar på plant underlag. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010001000002000140000900000 Text=Tåhävningar på två ben på låda/trappa. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010001000002000140000900001 Text=Tåhävningar på ett ben på låda/trappa. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010001000002000140000900007 Text=Exentriskt då man går upp på båda och ned på ett ben. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010001000002000140000200004 Text=Sittande med vikt över knät, gör tåhävningar upp och ned. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010001000002000140000100000 Text=Snabba fjädrande tåhävningar upp och ned med båda fötterna. FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [Error] Error=Img