[Info] Name=ER Handträning funktionell. Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000200002000016000480006100000 Text=
Öppna tandkrämstub med båda händerna.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000200002000009000180002000000 Text=
Äta med kniv och gaffel som du brukar göra.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000200003100016000490004900000 Text=
Bre smörgås med båda händerna.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000200002000008000180002000008 Text=
Grip om glaset och för det till munnen med den skadade handen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000200003100009000480006300000 Text=
Skala potatis.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000200003100008000200002000004 Text=
Diska
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000200003100008000200002000006 Text=
Öppna och stäng skåpdörren med den skadade handen.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000200003100008000200002000008 Text=
Sätt i nyckeln i dörren och lås, lås upp och tag ur nyckeln.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010003500008000150004900000 Text=
Skriv med den skadade handen, om du brukar använda denna hand för detta.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0