[Info] Name=ER SMS- Tumme Row=4 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=7 ACount=12 [DPos0] Type=2 ImgID= Text=
SMS - TUMME

Man har funnit att ökad förekomst av artros, d.v.s. påverkan av ledbrosket, i tummens leder hos våra SMS:ande ungdomar. Symtomen behöver inte vara lokaliserade i tummen utan kan snarare bestå av diffusa underarmssmärtor.

Hur häver man skadan?

* Minska SMS:andet och spelandet på mobilen
* SMS:a med vänster tumme ibland, variera.
* Skicka SMS från datorn.
* Stretcha dina underarmar regelbundet.
* Töj tummen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000700008000490004900000 Text=
SMS tumme.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000600007000010000100005 Text=
Töjning av sträckarmusklerna.
Rak armbåge, handen nedåtböjd. Töj med den andra handen mot handryggen tills töjning känns.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100000 Text=
Sänk axlarna. För armarna framåt med rak armbåge. Böj ner handlederna. Knyt händerna utåt sidorna. För armarna till sidan av kroppen
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000500002000150000100000 Text=
Sänk axlarna. För armen framåt med rak armbåge. Vrid upp handflatan mot taket. Böj ner handleden. Håll fingrarna sträckta, samtidigt som du pressar mot de sträckta fingrarna.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000600007000200000100014 Text=
Töjövning av handleden mot bord, svårare variant. Rak armbåge, handleden maximalt böjd.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000700007000010000100017 Text=
Töj ut tummen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=3 [APos2_4] PosID=2 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=3 [APos3_4] PosID=3 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=3 [APos4_4] PosID=4 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=3 [APos5_4] PosID=5 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=3 [APos6_4] PosID=6 ActivityID=4 Value=30 sekunder