[Info] Name=ER Radiusfraktur TP 51 Row=11 Col=2 ImgPerPage=6 Version=2.0.1 DCount=22 ACount=36 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100004 Text=
Plocka äpplen. Raka armbågar intill öronen. Spreta kraftigt med fingrarna. Böjda armbågar. Knyt kraftigt fingrarna.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000300001000150000100001 Text=
Ro. Sträckta armbågar och fingrar. För ihop skulderbladen. Böjda armbågar och fingrar.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100037 Text=
Lägg händerna bakom nacken, för ihop armbågarna mot varandra.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100034 Text=
För handen till ryggslutet med handryggen mot ryggen. För handen upp mot skulderbladet.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100004 Text=
Utgångsposition. Sträck ut fingrarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100005 Text=
Böj och sträck i knoglederna med raka fingerleder.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100008 Text=
Böj knoglederna och mellanlederna och håll ytterlederna raka.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100007 Text=
Håll knoglederna raka, böj sedan mellanlederna och ytterlederna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100006 Text=
Böj knoglederna, mellanlederna och ytterlederna maximalt.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100055 Text=
Böj fingrarna in mot handflatan. Sträck sedan på fingrarna och spreta isär.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000700001000010000200000 Text=
Handledsrörlighet. Håll en cylinder i handen. Träna genom att böja och sträcka handleden.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000700001000020000100003 Text=
Böj handleden åt tumsidan och lillfingersidan. Om du har ont vid lillfingersidan av handleden skall du bara träna att böja mot tumsidan.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos12] Type=2 ImgID= Text=
Den här handledsrörelsen är lättast för dig att utföra vid starten av din rörelseträning då du oftast är mycket smärtpåverkad, stel och svullen. Jag rekommenderar smärtstillande medel för att underlätta din rehabilitering. (T.ex. Panodil, Alvedon)- ej acetylsyrepreparat som kan förhindra frakturläkning.
 
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100057 Text=
Sträck handleden uppåt med lätt böjda fingrar. Sänk sedan och sträck ut fingrarna helt. Stabilisera med andra handen. Du kan även sträcka handleden med raka fingrar.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010000700001000070000100000 Text=
Placera armbågarna tätt intill kroppen. Vrid växelvis handflata och handrygg uppåt. Du kan även prova att böja in fingrarna när du vrider och spänner dina bicepsmuskler samtidigt.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=000010000700003000010000100000 Text=
Stabiliseringsträning av handleden. Håll fingrarna formade som en näbb. Rita en liggande 8 i luften.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=4 [DPos16] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100010 Text=
Lucia stretching. Töjning av handled och fingrarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=4 [DPos17] Type=0 ImgID=000010000700001000180001100034 Text=
Underarmarna på bordet. Armbågarna nära kroppen. Handlov mot handlov. Vinkla händerna omväxlande åt höger och åt vänster.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos18] Type=0 ImgID=000010000700008000180001100003 Text=
Armbågarna på bordet, nära kroppen och ihop. Handlov mot handlov. Vinkla händerna omväxlande mot dig och ifrån dig.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos19] Type=0 ImgID=000010000600007000200000100015 Text=
Töjning av handleden mot bord, lättare variant, trubbig vinkel. Rak armbåge, handleden lätt böjd.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos20] Type=0 ImgID=000010000600007000200000100014 Text=
Töjövning av handleden mot bord, svårare variant. Rät vinkel. Rak armbåge, handleden maximalt böjd.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos21] Type=2 ImgID= Text=
* Våga använda handen i lättare aktiviteter.

* Ett handledsstöd kan behövas ibland för att komma igång.

* När radius frakturen är 6 veckor får du börja lyfta och belasta handen mer.

* Succesivt kommer du att klara de flesta övningarna.

* Efter 6 veckor kan du styrketräna enligt Mobilus hantelträningsprogram och bollträningsprogram.

* Tycker du om att baka, så är just att knåda en deg ett utmärkt aktiv
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [Error] Error=Img [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=10 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10 [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=10 [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=10 [APos9_1] PosID=9 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos9_2] PosID=9 ActivityID=2 Value=10 [APos10_1] PosID=10 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos10_2] PosID=10 ActivityID=2 Value=10 [APos13_1] PosID=13 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos13_2] PosID=13 ActivityID=2 Value=10 [APos14_1] PosID=14 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos14_2] PosID=14 ActivityID=2 Value=10 [APos15_1] PosID=15 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos15_2] PosID=15 ActivityID=2 Value=10 [APos16_1] PosID=16 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos16_2] PosID=16 ActivityID=2 Value=10 [APos17_2] PosID=17 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos17_4] PosID=17 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos18_2] PosID=18 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos18_4] PosID=18 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos19_2] PosID=19 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos19_4] PosID=19 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos20_2] PosID=20 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos20_4] PosID=20 ActivityID=4 Value=30 sekunder