[Info] Name=ER Senglidningsövningar TP 60 Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=18 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100004 Text=
Plocka äpplen. Raka armbågar intill öronen. Spreta med fingrarna kraftigt. Böjda armbågar. Knyt kraftigt fingrarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000300001000150000100001 Text=
Ro. Sträckta armbågar och fingrar. För ihop skulderbladen. Böjda armbågar och fingrar.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100004 Text=
Sträck ut fingrarna. (se nästa bild)
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100007 Text=
Håll knogleden rak, böj sedan mellanleden och ytterleden. (se nästa bild)
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100006 Text=
Böj knogleden, mellanleden och ytterleden maximalt. (se nästa bild)
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100008 Text=
Böj knogleden och mellanleden och håll ytterleden rak.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000700001000630000100001 Text=
Bild1(2). Sträck ut tummen. (se nästa bild)
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000700001000100000100004 Text=
Bild2(2). För tumtoppen mot basen av lillfingret.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100010 Text=
Töjning av fingrarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=2 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=20 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10 [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10 [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=10 [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=10 [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=5 gånger per dag [APos8_4] PosID=8 ActivityID=4 Value=30 sekunder