[Info] Name=ER Tumträning TP 61 Row=10 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=19 ACount=39 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000700999009990099900005 Text=
Tummens leder. 1.Ytterled; 2.Grundled; 3.Tumbas.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100004 Text=
Uppvärmning. Plocka äpplen. Raka armbågar intill öronen. Spreta med fingrarna kraftigt. Böjda armbågar. Knyt kraftigt fingrarna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000300001000150000100001 Text=
Uppvärmning. Sträckta armbågar och fingrar. För ihop skulderbladen. Böjda armbågar och fingrar.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100048 Text=
Tumträning. Stabilisera tummen med den andra handen. Böj och sträck ytterleden.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100047 Text=
Stabilisera tumbasen med två fingrar. Böj och sträck de två yttersta lederna.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000700001000100000100000 Text=
För tummen i en vid båge mot pekfingrets topp, mot långfingrets topp, ringfingrets topp osv. Forma ett O. Sträck ut mellan varje rörelse. .
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100040 Text=
För tummen mot pekfingret och forma ett O. Sträck sedan ut lederna och forma en "näbb".
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000700001000020000100011 Text=
Handflatan mot bordet. För tummen ut från pekfingret, in igen.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000700001000020000100012 Text=
Lillfingersidan mot bordet. För tummen ut från pekfingret och in igen.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000700001000630000100000 Text=
Bild a. Håll tummens ytter- och grundled böjda hela tiden. Sträck ut tumbasen.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000700001000100000100001 Text=
Bild b. Fortsätt hålla tummens ytterled och grundled böjda. Böj sedan i tumbasen. Återgå till föregående bild.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000700002000490005200000 Text=
Isometrisk tumträning runt ett glas då du ändå skall dricka. Spänn tummusklerna. Räkna till 10, slappna av.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010000700002000490005200001 Text=
Isometrisk tumträning runt handleden. Spänn tummuskulaturen.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010000700002000010001600042 Text=
Knåda ballongen fylld med potatismjöl.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos14] Type=2 ImgID= Text=
Använd tummen i lätt bruk. Detta kan kännas stramt och smärtsamt i början, men är nödvändigt. Det finns annars en risk att tummen "kopplas" bort. En vilo eller arbetsortos kan ordineras och användas enligt ordination.
PS! Om du är stel i handleden bör du även träna denna.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=000010000600007000010000100005 Text=
Underarmsstretching: Med sträckt armbåge. Vinkla handflatan mot dig. pressa med den andra handen tills töjning känns.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos16] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100000 Text=
Underarmsstretching av sträckarmuskulaturen, rotationsmuskler:
Sänk axlarna. För armarna framåt med rak armbåge. Böj ner handlederna. Knyt in fingrarna, vrid handen utåt. För armarna till sidan av kroppen
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos17] Type=0 ImgID=000010000500002000150000100000 Text=
Underarmsstretching av böjarmuskulatur:
Sänk axlarna. För armen framåt med rak armbåge. Vrid upp handflatan mot taket. Böj ner handleden. Håll fingrarna sträckta, samtidigt som du pressar mot de sträckta fingrarna.
FName=Calibri FSize=12 FStyle=0 [DPos18] Type=0 ImgID=000010000700007000010000100017 Text=
Tumstretching:
Töj ut tummen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [Error] Error=Img [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=2 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=30 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=5 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=5 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=30 [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=5 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10 [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=5 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=10 [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=10 [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=5 [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=10 [APos9_1] PosID=9 ActivityID=1 Value=5 [APos9_2] PosID=9 ActivityID=2 Value=10 [APos10_1] PosID=10 ActivityID=1 Value=5 [APos10_2] PosID=10 ActivityID=2 Value=10 [APos11_1] PosID=11 ActivityID=1 Value=5 [APos11_2] PosID=11 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos11_4] PosID=11 ActivityID=4 Value=10 sekunder [APos12_1] PosID=12 ActivityID=1 Value=5 [APos12_2] PosID=12 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos12_4] PosID=12 ActivityID=4 Value=10 sekunder [APos13_1] PosID=13 ActivityID=1 Value=5 [APos13_2] PosID=13 ActivityID=2 Value=5 gånger per dag [APos13_4] PosID=13 ActivityID=4 Value=10 sekunder [APos15_1] PosID=15 ActivityID=1 Value=5 ggr per dag [APos15_4] PosID=15 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos16_4] PosID=16 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos16_1] PosID=16 ActivityID=1 Value=5 ggr per dag [APos17_1] PosID=17 ActivityID=1 Value=5 ggr per dag [APos17_4] PosID=17 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos18_1] PosID=18 ActivityID=1 Value=5 ggr per dag [APos18_4] PosID=18 ActivityID=4 Value=30 sekunder