[Info] Name=ER Malett behandlingskoncept TP 63 Row=6 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=12 ACount=10 [DPos0] Type=0 ImgID=000030000700046009990099900001 Text=
Droppfinger. Avrivning av sträcksenan med eller utan ett mindre benfragment.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=2 ImgID= Text=
Sträcksenskada
Information. Du har fått en skena/ortos för att hålla fingrets ytterled rak och stilla. Syftet med skenan är att få senan och benbrottet att läka. Rehabiliteringstiden är minst 12 veckor. Senan är extra känslig under läkningstiden. Hålls senan inte helt stilla i ett sträckt läge är r isken stor att den förlängs eller går av igen.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000700999009990001700000 Text=
Malettortos. Skena som håller ytterleden lätt översträckt.
Ortosen kan också formas halvt cirkulär om ytterlederna tenderar att böja sig eller om du har ett belastande arbete eller fitidsaktivitet.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos3] Type=2 ImgID= Text=
Behandling med skena de första 6 veckorna. Du ska ha skenan på dygnet runt i 6 veckor. Skenan ska sitta stabilt och hålla ytterleden rak eller lite översträckt. Du ska kunna röra mellanleden utan hinder. Se träningsbild. Skenan ska inte ge tryck eller skav. Undvik att blöta ner fingret under de 6 veckorna eftersom huden under skenan då lätt kan bli uppluckrad. Lufta, tvätta och smörj in fingret regelbundet utan att böja ytterleden. Om ytterleden böjs vid något tillfälle under de första 6 veckorna, rekommenderas att man direkt börjar om med en ny behandlingstid på 6 veckor.
Kinesiotape kan underlätta att hålla ytterleden sträckt, samt kanske även öka läkningen.
FName=Calibri FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000700008000010000100000 Text=
Vid luftning, tvättning och insmörjning av det skadade fingret, drar du fingret ur ortosen mot bordet. Fånga upp fingertoppen med hjälp av tummen.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100018 Text=
Träning av de långa fingersträckarna med malettortos,  Lyft samtliga fingrar från underlaget.
FName=Calibri FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100017 Text=
Träning av de korta fingersträckarna med malettortos. Knoglederna i 90 grader. Mellan och ytterlederna sträcks och fingertopparna når bordet.
FName=Arial FSize=11 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000700001000010000100015 Text=
Träning av de korta fingersträckarna. Knoglederna hålls i 90 grader och fingrarna får stöd från bordet. Mellanlederna är böjda och ytterlederna raka. Fingertopparna når nästan handleden.
FName=Calibri FSize=10 FStyle=0 [DPos8] Type=2 ImgID= Text=
Behandling efter 6 veckor.
* Under vecka 7-8 får du ta av skenan 2 timmar på förmiddagen och 2 timmar på eftermiddagen. Böj mycket försiktigt in fingrarna i handen några gånger. Resten av dygnet ska skenan vara på. Det är lämpligt att vara utan skenan i samband med lätta aktiviteter i hemmet. När du är utan skenan, kan det vara lämpligt att ha en silopadtuta eller c obantejp virad runt fingret i stabiliserande syfte.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos9] Type=2 ImgID= Text=
* Under vecka 9 - 10 ska skenan vara på 2 timmar på förmiddagen och 2 timmar på eftermiddagen samt på natten. Det är lämpligt att ha skenan på i samband med tyngre aktiviteter.
FName=Arial FSize=12 FStyle=0 [DPos10] Type=2 ImgID= Text=
Under vecka 11 - 12 ska du fortsätta att ha skenan på natten och dessutom dagtid i aktiviteter som du vet är mycket ansträngande för handen.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [DPos11] Type=2 ImgID= Text=
Efter 12 veckor används skenan nattetid om fingertoppen är mer böjd på kvällen än på morgonen.
För att stärka senorna i handen kan det ibland vara bra att träna fingrarna med en plastdeg.
FName=Calibri FSize=11 FStyle=0 [Error] Error=Img [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=3 [APos2_4] PosID=2 ActivityID=4 Value=30 sekunder [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=5 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=10 [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=5 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=5 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=5 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=10