[Info] Name=Bröstrygg - Hållningsträning (Tålighet) Row=4 Col=3 ImgPerPage=12 Version=2.0.1 DCount=12 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000200003000180000300001 Text=
Roddrag med gummiband. Dra armarna bak nära kroppen, pressa ihop skulderbladen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001500000300001000180000600008 Text=
3(3). Stegring. Rotera överkroppen från sida till sida med boll på sträckta armar samt lyft fot enligt bild. Bibehåll neutralläge i svanken.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=001500000400003000160000600028 Text=
2(2). Utförande. Med bibehållen spänning i bålmuskulaturen, (naveln inåt) och neutralläge av svanken, rulla bollen framåt enligt bild - åter till utgångsläget.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001500000400003000160001400006 Text=
1(3). Utgångsställning. Tå och armstöd på upphöjning och med något indragen navel.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=001500000300002000010000200007 Text=
2(2). Utförande. Med något indragen navel och fötter 2cm ovan golv, lyft armarna utåt och upp på ryggen där vikten skiftar från vänster till höger hand.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000200003000180000300002 Text=
Sittande på bänk. Drag ned framför kroppen, till brösthöjd, långsamt tillbaka.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=001500000400003000160000200003 Text=1(2). Utgångsställning. Bröstrygg, nacke vilande på boll och rak kropp med naveln något indragen. Det är viktigt att skinkmusklerna spänns kraftigt i denna övning. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=001500000300001000060000600010 Text=2(3). Utförande. Drag naveln något inåt, rotera överkroppen under det att bollen lyfts uppåt/utåt till motsatt sida med bibehållande av neutralläge i svank. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000300003000160000600001 Text=Diagonallyft arm/ben. Fokus på balans och långsam rörelse. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000300002000150000400022 Text=
Drag, pressa växelvis med armarna från kroppen, bromsa på tillbakavägen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000500001000150001200000 Text=Svinga armarna avspännt ut åt sidan. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000200003000200000500016 Text=Knäböjningar på balansboll. FName=Arial FSize=9 FStyle=0