[Info] Name=Bröstrygg - "Kontorsgympa" - Hållningsträning (Inledande fas Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000300001000010000100028 Text=
Sjunk ihop och sträck sedan upp.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000200001000060000100033 Text=
Med armarna i axelhöjd. Skjut fram ena armen och drag samtidigt den andra armen bakåt så långt det går.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000300001000060000100046 Text=
Sitt på en stol eller pall. Lägg armarna i kors över bröstet och händerna på axlarna. Vrid överkroppen och följ med blicken.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000300001000010000100024 Text=
Sitt med rak rygg. Sätt händerna bakom nacken och håll ihop armbågarna. Böj ryggen bakåt, följ med blicken samtidigt som du fortsätter hålla ihop armbågarna.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000300001000150000100001 Text=
Sträckta armbågar och fingrar. För ihop skulderbladen. Böjda armbågar och fingrar.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000300001000180000100006 Text=Sittande med rak rygg och händerna i nacken. För ihop armbågarna framför kroppen samtidigt som du rundar bröstryggen. Sträck upp i ryggen och för armbågarna ut mot sidan igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000200001000040000100006 Text=
Lyft ena axeln och pressa ned den andra växelvis.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000300001000050000100000 Text=
Stå axelbrett. Luta överkroppen åt ena sidan och för upp ena armen över huvudet så långt det går. Byt riktning.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000400003000200000100017 Text=Rak rygg, fäll i höften, tyngden på hälarna. Sitt ned. FName=Arial FSize=9 FStyle=0