[Info] Name=Diskbrċck program 1, direkt efter op tom vecka 3 Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=8 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900007000010000100078 Text=
Böj upp låret mot magen. Ta  tag om låret, sträck i knät och vinkla foten ner mot dig, tryck hälen mot taket. Kort kvarhåll, släpp i foten och i knät, växla.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=001500000400002000010000100060 Text=
1(3). Utgångsställning. Ryggliggande med fötter i golvet. Dra in/ sug in magen, knip, kort kvarhåll.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000400002000010003100000 Text=
Magliggande. Lyft armarna och huvudet från golvet med hakan indragen, skuldrorna ihopdragna.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=001500000400002000010000100068 Text=
1(2). Utgångsställning. Fyrfota stående på händer och knän. Dra in/ sug in magen, kort kvarhåll.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=1-3 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=1-3 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=10 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=1-3 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10 [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=1-3 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10