[Info] Name=Fotfraktur. Förslag på övn. i iInledande fas. (Till L.M)Lina Row=4 Col=3 ImgPerPage=11 Version=2.0.1 DCount=11 ACount=0 [DPos0] Type=2 ImgID= Text=
Observera att det är din egna unika  fingertoppskänsla som sjukgymnast som avgör vilka övn som är lämpliga, hur ofta de ska göras och vilka belastningar som ska läggas på. Detta bedömer du när du har patienten framför dig och ser vad den klarar av.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010001100005000150000700021 Text=
Cykel.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010001000003 Text=
I sittande: För foten framåt och bakåt och så långt Du kan. Håll 5sek i varje ytterläge. Hela fotsulan mot golvet.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010001000001000140000100025 Text=
Knip, sträck och spreta med tårna
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010001000001000070000100006 Text=
Ligg på golvet, vinkla fötterna utåt så långt det går.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010001000001000140000300000 Text=
Liggande med rakt ben och med motstånd, pressa foten framåt och bromsa på tillbakavägen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010001000002000140003200007 Text=Sittande med rakt ben och motstånd, drag foten uppåt mot knät och sakta ned igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010001000002000070003200000 Text=Med motstånd från sidan, pressa foten inåt i halvmånerörelse och sakta tillbaka. Gör samma sak med gummbandet fr andra hållet: pressa foten utåt i en halvmånerörelse. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000900004000200000100030 Text=
Med ena benet vinklat i 90 grader. Stå och håll balansen en stund på varje ben.
  
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010001000001000010099900000 Text=
Lägg en handduk på golvet, sätt på foten på den och rafsa ihop handduken, räta ut den igen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010001000002000140000200004 Text=
Sittande med vikt över knät, gör tåhävningar upp och ned.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [Error] Error=Img