[Info] Name=Höftartros Specifik Hårdträning Row=4 Col=3 ImgPerPage=12 Version=2.0.1 DCount=12 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010001100005000150000700023 Text=
Uppvärmning och konditionsträning.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900004000020000300009 Text=
Stå med rak och stadig kropp. Benföring utåt.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900002000010000300010 Text=
Stå med stadig och rak kropp. Benföring bakåt.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900002009990000100000 Text=
Gör långa utfallshopp åt sidan. Stå kvar tills full balans uppnåtts. Gör nytt hopp åt andra hållet.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000200003000160000100020 Text=
Liggande på vänster armbåge och på sidan i rak linje. Lyft upp höften från golvet och lyft sen höger ben upp och ned.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000900002000010000400086 Text=
Pressa uppåt med båda benen och släpp sedan det ena benet, bromsa med ett ben på tillbakavägen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000900002000010000400084 Text=
Sittande knäböjning. Pressa nedåt/ inåt och släpp sedan sakta tillbaka igen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000200003000200000500021 Text=
Balansera på plattan och gör samtidigt en knäböjning med full kontroll.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000900002000010000400080 Text=
Pressa framåt till raka ben, bromsa tillbaka.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000200003009990000600021 Text=Växelvis benlyft på halvmånekudde. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000900002000010000400104 Text=
Gå ned till 90 grader och pressa sedan uppåt till raka ben.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000900002000010000900019 Text=Gå upp på och över en pall i olika hastigheter. FName=Arial FSize=9 FStyle=0