[Info] Name=Jumpers knee - förslag på övn. inledande fas Row=3 Col=2 ImgPerPage=6 Version=2.0.1 DCount=6 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100028 Text=
Drag/ släpa benet bakåt med hälen i golvet. Glid sedan ut igen och sträck på knät.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100037 Text=
Spänn låret samtidigt som underbenet lyfts upp, pressa samtidigt ned benet mot kudden.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100062 Text=
Med ena benet böjt. Lyft det andra uppåt och sakta ned igen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100001 Text=
Sitt på stol. Böj i knäleden så mycket du kan genom att dra in foten under stolen. Sträck ut benet så att det blir helt rakt, kom till slutsträckning genom att böja upp foten och lyft sedan hälen en liten bit från golvet.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000400003000200000100007 Text=
Stå bredbent med parallella höfter. Stabilisera ryggen. Flytta tyngden i sidled långt ut på ena benet. Bibehåll axeln ovanför höften under hela rörelsen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000900007000010000100071 Text=Stabilisera mage/ rygg och drag upp foten mot skinkan. FName=Arial FSize=9 FStyle=0