[Info] Name=Ledyteskador - förslag på övn. inledande fas Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100028 Text=
Drag/ släpa benet bakåt med hälen i golvet. Glid sedan ut igen och sträck på knät.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100062 Text=
Med ena benet böjt. Lyft det andra uppåt och sakta ned igen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100037 Text=
Spänn låret samtidigt som underbenet lyfts upp, pressa samtidigt ned benet mot kudden.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000400002000010000100010 Text=
Med båda fötterna i golvet. Lyft upp höften.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0