[Info] Name=Ledyteskador - förslag på övn. tålighetsträning Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010001100005000150000700021 Text=
Cykel.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100062 Text=
Med ena benet böjt. Lyft det andra uppåt och sakta ned igen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100037 Text=
Spänn låret samtidigt som underbenet lyfts upp, pressa samtidigt ned benet mot kudden.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900002000020000100026 Text=
Spänn låret och lyft upp till ca 45grader gå sakta tillbaka ned igen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000400002000010000600014 Text=
Spänn sätes och magmuskler. Lyft bäckenpartiet. För ut ena armen i sidled, sedan upp.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000200003000200000600016 Text=
Rulla sakta nedför väggen. Håll kvar positionen. Bibehåll rak rygg.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000400003000200000300100 Text=Stabilisera överkroppen och för sedan benet framåt med rakt ben. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000900002000010003200008 Text=Med gummisnodd, lyft benet framåt/ uppåt med höga knäuppdragningar och tillbaka igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000900004000200000500008 Text=Stå på platta och gör benrörelser med det fria benet. FName=Arial FSize=9 FStyle=0