[Info] Name=Mc Kenzie lat komponent Row=3 Col=2 ImgPerPage=5 Version=2.0.1 DCount=5 ACount=3 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000400001000130000100010 Text=
Stå med friska sidan mot väggen (ca 1-2 dm utanför väggen). Böj armbågen och luta dig mot väggen. Skjuv höften in mot väggen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000400001000130000100011 Text=
Låt höften vara kvar mot väggen. Flytta inre benet in mot väggen och ställ dig upp. Försök att stå kvar i positionen, sätt en hand i ländryggen och böj dig bakåt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000400001000010000100029 Text=
Ligg på plant underlag. Flytta höfterna från onda sidan och lägg smätfria benet över det andra.Sätt i händerna i höjd med armhålorna. Var avslappnad och tryck ifrån med armarna så att ryggen sträcks upp. Håll kvar i denna position de sista 4-5 st och blås ut luften och häng ner med magen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000400001000060000100014 Text=
Ligg på rygg med böjda knän och fötterna i underlaget. Fäll ner benen åt onda sidan och vrid överkroppen åt andra. Vila i denna position några minuter.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000400001000010000100027 Text=
Ligg på mage på plant underlag och stötta dig på armbågarna. Drag upp det onda benet. vila i denna position några minuter.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10-15 st [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=10-15 st [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10-15 st