[Info] Name=Runners knee - förslag på övn. inledande fas Row=3 Col=2 ImgPerPage=5 Version=2.0.1 DCount=5 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100028 Text=
Drag/ släpa benet bakåt med hälen i golvet. Glid sedan ut igen och sträck på knät.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100062 Text=
Med ena benet böjt. Lyft det andra uppåt och sakta ned igen.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100001 Text=
Sitt på stol. Böj i knäleden så mycket du kan genom att dra in foten under stolen. Sträck ut benet så att det blir helt rakt, kom till slutsträckning genom att böja upp foten och lyft sedan hälen en liten bit från golvet.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900002000020000100026 Text=Spänn låret och lyft upp till ca 45grader gå sakta tillbaka ned igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000900007000020000100038 Text=
Pressa höften utåt sidan tills töjning känns.
  
FName=Arial FSize=9 FStyle=0