[Info] Name=Sträckning rygg prog 2 Row=4 Col=3 ImgPerPage=12 Version=2.0.1 DCount=12 ACount=20 [DPos0] Type=0 ImgID=001500000400002000010000100060 Text=
Ryggliggande med fötter i golvet dra in naveln, håll kvar en liten stund, slappna av och upprepa.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000400002000010000100010 Text=
Med båda fötterna i golvet. Lyft upp höften.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000300001000060000100050 Text=
Vrid kroppen inåt och ihop, för att sedan räta ut och sträcka upp,ta ev med armen upp.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000300002000010000100009 Text=
Lyft vänster arm och höger ben uppåt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000300002000010000100010 Text=
Ligg på mage med armarna utefter sidan och pannan mot golvet.Lyft huvud/ armar/ överkropp från golvet. Titta nedåt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000400001000010000100024 Text=
Sitt med rak rygg. Böj dig ner mellan dina knän och ta tag i vaderna och drag så du kommer ännu längre ner.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000300001000050000100001 Text=
Stå axelbrett. Låt armarna hänga längs kroppen. Luta överkroppen åt ena sidan så att armen kommer så långt ner längs benet som möjligt. Byt riktning.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000300007000010000100015 Text=
Drag båda benen upp mot bröstet. Rulla fram och tillbaka så att töjning känns i ryggen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000400001000010000100029 Text=
Ligg på plant underlag. Sätt i händerna i höjd med armhålorna. Var avslappnad och tryck ifrån med armarna så att ryggen sträcks upp.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000400007000150000100001 Text=
Pressa knät snett nedåt/ framåt. Slappna av och fall framåt i höften tills töjning känns.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000900007000010000100063 Text=
Pressa hälen mot väggen. Slappna av och kom närmare dörrkarmen med baken.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000900007000150000100046 Text=
Kroppstyngden på töjsidan. Drag benet mot motsatt sidas axel och töj.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=2-3 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=10 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=3 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=10 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=2-3 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=10/ sida [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=2-3 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10/ sida [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=2-3 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=10 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=2-3 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10/ sida [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=10 [APos9_1] PosID=9 ActivityID=1 Value=3 [APos9_4] PosID=9 ActivityID=4 Value=20-30 sek/ ben [APos10_1] PosID=10 ActivityID=1 Value=3 [APos10_4] PosID=10 ActivityID=4 Value=20-30 sek/ ben [APos11_1] PosID=11 ActivityID=1 Value=3 [APos11_4] PosID=11 ActivityID=4 Value=20-30 sek/ ben