[Info] Name=AXEL - SUBACR IMPINGEMENT / PART ROTATORCUFFSRUPTUR / FAS 3 Row=4 Col=4 ImgPerPage=15 Version=2.0.1 DCount=15 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000500002000110000400013 Text=
Sitt stabilt och drag handtaget bakåt. Drag ihop skulderbladen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000300002000020000300001 Text=
Sittande rygg-axel drag nedåt och framför kroppen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300007 Text=
För underarmen in mot magen och därefter långsamt ut igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300003 Text=
För underarmen utåt från magen och sedan tillbaka in igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000500002000020000300029 Text=
Drag omväxlande framför/ bakom kroppen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300012 Text=
Med stöd för överarmen. Pressa underarmen nedåt mot kudden.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300010 Text=
Med stöd för armen. Lyft underarmen uppåt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000400003000200000300095 Text=
Med tummen nedåt in mot kroppen. Vrid tummen så att den för rörelsen under utåtföring.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000500002000020003200026 Text=
Med rak arm. Tryck armen framåt/ uppåt. Bromsa på tillbakavägen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000500002000020000200034 Text=
För armen rakt ut åt sidan med armen utåtroterad.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000500002000010000200014 Text=
För armen snett ut åt sidan. Max 45 grader. Hantel.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000500002000020000200036 Text=
Lyft armen uppåt från 90grader till rak arm. Bromsa på vägen tillbaka ned.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100041 Text=
Rak hålling och tillbakadragna axlar. Händer i nacke och händer bakom rygg.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010000300002000020000400000 Text=Sitt så att armarna är i ca 80 grader. Pressa sedan inåt. Bromsa på tillbakavägen. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010000300007000020000100003 Text=
Stretch. Kan utföras i olika vinklar. Med rak arm och böjd arm.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0