[Info] Name=AXEL - SUBACR IMPINGMENT / PART ROTATORCUFFSRUPTUR / FAS 2 Row=4 Col=4 ImgPerPage=16 Version=2.0.1 DCount=16 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000300001000020000100000 Text=
Böj och sträck i bröstryggen. God hållning med tillbakadragna axlar viktigt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000500002000010003200042 Text=
Drag ihop skulderbladen och drag sedan bakåt med raka armar.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=1 ImgID=000010000500002000010000300073 Text=
Sänk axlarna och drag sedan armarna bakåt med böjda armbågar.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300003 Text=
För underarmen utåt från magen och sedan tillbaka in igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300007 Text=
För underarmen in mot magen och därefter långsamt ut igen.
  
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000500002000120000200000 Text=
Med rak arm tryck skulderbladet och armen upp mot taket och sänk sedan ned igen.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000500002000030000200005 Text=
Belastad utrot med hantel.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000500001000010000100030 Text=
Knäpp händerna eller håll en käpp. Lyft armarna uppåt/ bakåt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000500002000030003200019 Text=
2.Med armarna upp i luften. Pressa utåt med raka armar.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000500002000010000200040 Text=
Starta från golvet och drag uppåt mot taket.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000500002000010000200014 Text=
 För armen snett ut åt sidan med axel-leden i inåtrotation och sakta tillbaka.
Max 45 grader.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000500001000020001300008 Text=
För armen på den skadade sidan snett uppåt/ utåt så långt det går med hjälp av den andra armen och käppen.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100039 Text=
Med skulderbladen ihop. För ena handen upp mellan skulderbladen så långt som möjligt tills töjning känns.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010000500007000020000100004 Text=
Håll ihop skulderbladen. Drag armbågen åt sidan tvärs över bröstet så långt som möjligt tills töjning känns.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010000200007000050000100012 Text=Böj huvudet åt höger sida, pressa samtidigt ned vänster axel/ arm mot golvet. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=000010000300007000020000100000 Text=
Med underarmen mot en dörrpost.  Tag ett steg framåt eller till töjning känns.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0