[Info] Name=Axel - ventral luxation fas III, v 7-12 Row=4 Col=4 ImgPerPage=16 Version=2.0.1 DCount=16 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000500002000020000200047 Text=
Dra upp armen/axeln med skulderbladet. Sänk sakta ned igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300007 Text=
För underarmen in mot magen och därefter långsamt ut igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300003 Text=
För underarmen utåt från magen och sedan tillbaka in igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500002000010000300041 Text=
Med rak eller böjd arm. Drag rakt framåt/ uppåt och sedan tillbaka igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000500002000010000300040 Text=
Drag rakt bakåt och sedan tillbaka igen.
Rak eller böjd arm.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000500002000120000200000 Text=
Med rak arm och sträckt armbåge. Tryck skulderbladet och armen upp mot taket och sänk sedan ned igen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000500002000020000200037 Text=
Lyft från bröstet till raka armar. Bromsa på tillbakavägen.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000600002000010000200011 Text=
Lyft och böj armarna uppåt växelvis. Bromsa sakta på vägen ned.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000500002000010000200014 Text=
Träning av skulderstabilisatorer i scapulaplanet. Utförande: För armen uppåt med axelleden i inåtrotation och sakta tillbaka.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000500002000010000200040 Text=
Starta från golvet och drag uppåt mot taket.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos10] Type=1 ImgID=000010000200003009990000100013 Text=
Stabilisera.
Stegra genom att använda boll, balansplatta etc
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000400003000200000100029 Text=
Fall framåt mot väggen och stoppa upp så sent som möjligt. Öka belastningen genom att flytta fötterna bakåt.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100041 Text=
Sitt rakt med tillbakadragna axlar. Händer i nacke - händer i rygg.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos13] Type=2 ImgID= Text=
Stegra rotations-träning med armen
ut åt sidan efter några veckor.
Först 45 gr och sedan 90 gr.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300010 Text=
Med stöd för armen. Lyft underarmen uppåt.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=000010000500002000030000300012 Text=Med stöd för överarmen. Pressa underarmen nedåt mot kudden. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [Error] Error=Img