[Info] Name=Axel - ventral luxation inledande fas 0-3 v Row=4 Col=3 ImgPerPage=12 Version=2.0.1 DCount=12 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000300001000020000100000 Text=
Sjunk ihop och sträck upp i bröstryggen. God hållning med tillbakadragna axlar.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000600001000010000100002 Text=
Böj och sträck i armbågen.
  
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000700002000010000600008 Text=
Knyt fingrarna kraftigt - med eller utan boll.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000500001000150000100042 Text=
Sitt avslappnat. Drag ihop skulderbladen. Drag upp och ned. Slappna av mellan varje rörelse.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000500001000010000100040 Text=
Sitt med sidan mot bordet. Låt armen glida framåt/ bakåt längs bordskivan.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000500001000010000100021 Text=
Klättra med händerna uppåt på vägg så långt som möjligt.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000500001000020000100035 Text=
Stå med raka armar hängande ned utefter sidan. För sedan armarna upp mot midjan.
FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000500002000030000100004 Text=Pressa handen inåt mot dörr, vägg eller annat. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000500002000030000100005 Text=Pressa armen utåt med armbågen i 90grader. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000500002000030000100006 Text=Med armen vinklad i 90 grader. Pressa handen utåt mot väggen. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000500002000030000100007 Text=Med armen vinklad i 90 grader. Pressa handen inåt mot väggen. FName=Arial FSize=14 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000500002000020000100011 Text=
Statisk träning av att föra armen åt sidan. Stå med sidan mot en vägg. Pressa handryggen mot väggen.
 
FName=Arial FSize=14 FStyle=0