[Info] Name=Bakre korsbandsskada, Akut fas, hemträning Row=3 Col=3 ImgPerPage=9 Version=2.0.1 DCount=9 ACount=28 [DPos0] Type=0 ImgID=000010001000002000140000100034 Text=
Tåhävningar eller fottramp.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100036 Text=
Drag foten efter golvet in mot skinkan, och räta sedan ut benet igen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010001000003 Text=
I sittande: För foten framåt och bakåt och så långt Du kan. Håll 5sek i varje ytterläge. Hela fotsulan mot golvet.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100037 Text=
Spänn låret samtidigt som underbenet lyfts upp, pressa samtidigt ned benet mot kudden.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100062 Text=
Med ena benet böjt. Lyft det andra uppåt och sakta ned igen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000900002000020000100026 Text=Spänn låret och lyft upp till ca 45grader gå sakta tillbaka ned igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000900002000020000100015 Text=Spänn låret och lyft det undre benet uppåt och sakta ned igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000400002000010000100004 Text=
Ligg på mage med pannan i golvet. Lyft ena benet rakt uppåt.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000900002000010000100108 Text=
Tyngdöverföring från sida till sida
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [APos0_1] PosID=0 ActivityID=1 Value=2-3 [APos0_2] PosID=0 ActivityID=2 Value=15-20 [APos0_9] PosID=0 ActivityID=9 Value=3 [APos1_1] PosID=1 ActivityID=1 Value=2-5 [APos1_2] PosID=1 ActivityID=2 Value=20-40 [APos1_9] PosID=1 ActivityID=9 Value=3 [APos2_1] PosID=2 ActivityID=1 Value=2-5 [APos2_2] PosID=2 ActivityID=2 Value=3 [APos2_9] PosID=2 ActivityID=9 Value=3 [APos2_4] PosID=2 ActivityID=4 Value=5 sekunder/läge [APos3_1] PosID=3 ActivityID=1 Value=2-5 [APos3_2] PosID=3 ActivityID=2 Value=10-15 [APos3_9] PosID=3 ActivityID=9 Value=3 [APos4_1] PosID=4 ActivityID=1 Value=2-5 [APos4_2] PosID=4 ActivityID=2 Value=10-15 [APos4_9] PosID=4 ActivityID=9 Value=3 [APos5_1] PosID=5 ActivityID=1 Value=2-5 [APos5_2] PosID=5 ActivityID=2 Value=10-15 [APos5_9] PosID=5 ActivityID=9 Value=3 [APos6_1] PosID=6 ActivityID=1 Value=2-5 [APos6_2] PosID=6 ActivityID=2 Value=10-15 [APos6_9] PosID=6 ActivityID=9 Value=3 [APos7_1] PosID=7 ActivityID=1 Value=2-5 [APos7_2] PosID=7 ActivityID=2 Value=10-15 [APos7_9] PosID=7 ActivityID=9 Value=3 [APos8_1] PosID=8 ActivityID=1 Value=2-5 [APos8_2] PosID=8 ActivityID=2 Value=10-15 [APos8_9] PosID=8 ActivityID=9 Value=3