[Info] Name=Bechterew prog 2 Row=4 Col=4 ImgPerPage=16 Version=2.0.1 DCount=16 ACount=9 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000300001000010000100023 Text=
Stå på alla fyra och runda ryggen, gå tillbaka och svanka.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000300001000010000100029 Text=
Stå på alla fyra med stöd mot underarmarna. Kuta, mellanläge och upprepa rörelsen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000300001000060000100039 Text=
Knäfyrfota med underarmarna i golvet. En armbåge i taget upp mot taket. Titta under armen.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000300001000060000100050 Text=
Vrid kroppen inåt och ihop, för att sedan räta ut och sträcka upp, ta ev med armen upp.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos4] Type=0 ImgID=000010000300001000050000100023 Text=
Sidoböjning rakt åt sidan.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos5] Type=0 ImgID=000010000300002000010000100009 Text=
Lyft vänster arm och höger ben uppåt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos6] Type=0 ImgID=000010000300002000010000100010 Text=
Ligg på mage med armarna utefter sidan och pannan mot golvet. Lyft huvud/ armar/ överkropp från golvet. Titta nedåt.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos7] Type=0 ImgID=000010000400002000010000100010 Text=
Med båda fötterna i golvet. Lyft upp höften.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos8] Type=0 ImgID=000010000300001000060000600003 Text=
Börja utan vikt. Håll en rak rygglinje. Vrid sakta båda armar och bål åt ena respektive andra hållet.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos9] Type=0 ImgID=000010000300001000060001300000 Text=
Sitt eller stå stödjande vid en bänk. Håll en käpp bakom nacken. Vrid huvud och kropp åt omväxlande höger och vänster.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos10] Type=0 ImgID=000010000300001000010000100024 Text=
Sitt med rak rygg, helst mot en stolsrygg. Sätt händerna bakom nacken och håll ihop armbågarna. Böj ryggen bakåt, följ med blicken samtidigt som du fortsätter hålla ihop armbågarna.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos11] Type=0 ImgID=000010000200007000010000100009 Text=
Stå med bakhuvudet mot väggen. Drag in hakan utan att släppa bakhuvudet tills det stramar längst upp i nacken.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos12] Type=0 ImgID=000010000900007000150000100060 Text=
Sätt ena benets häl på det andra benets knä. Lyft upp hela "paketet" mot magen. Håll kvar tills töjning skett i baksida/ utsida lår och skinka.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos13] Type=0 ImgID=000010000300007000020000100000 Text=
Med armbågen mot en dörrpost eller liknande. Höjden kan varieras beroende på var man vill ha töjningen. Tag ett steg framåt eller till töjning känns.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos14] Type=0 ImgID=000010000400007000150000100001 Text=
Pressa höften framå-nedåt tills det sträcker i höftens framsida.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [DPos15] Type=0 ImgID=001510000900007000010000100014 Text=
Skinkan mot dörrposten. Sträva så högt upp som möjligt med hälen. Det andra benet sträckt i knäleden hålls kvar i golvet. Ska strama på lårets baksida.
FName=Arial FSize=10 FStyle=0 [APos11_4] PosID=11 ActivityID=4 Value=10 sek [APos12_1] PosID=12 ActivityID=1 Value=3 [APos12_4] PosID=12 ActivityID=4 Value=20 sek. [APos13_1] PosID=13 ActivityID=1 Value=3 [APos13_4] PosID=13 ActivityID=4 Value=20 sek [APos14_1] PosID=14 ActivityID=1 Value=3 [APos14_4] PosID=14 ActivityID=4 Value=20 sek. [APos15_1] PosID=15 ActivityID=1 Value=3 [APos15_4] PosID=15 ActivityID=4 Value=20 sek.