[Info] Name=Bristning baksida lår - förslag på övningar, inledande fas Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100036 Text=
Drag foten efter golvet in mot skinkan, och räta sedan ut benet igen.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000400002000010000100010 Text=
Med båda fötterna i golvet. Lyft upp höften.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000400003000160000100051 Text=Kudde under magen. Lyft benet med böjt knä. OBS ej för högt. FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100034 Text=Lyft upp benet mot skinkan och sakta ned igen. FName=Arial FSize=9 FStyle=0