[Info] Name=Bristning framsida lår - förslag på övningar, inledande fas Row=2 Col=2 ImgPerPage=4 Version=2.0.1 DCount=4 ACount=0 [DPos0] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100028 Text=
Drag/ släpa benet bakåt med hälen i golvet. Glid sedan ut igen och sträck på knät.
 
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos1] Type=0 ImgID=000010000900001000180003300000 Text=
Spänn lårmuskeln och sträck knät. Håll några sekunder.
  
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos2] Type=0 ImgID=000010000900001000010000100040 Text=
Vinkla upp foten och tryck ned knäleden genom att spänna låret. Lyft sen benet från golvet en bit.
FName=Arial FSize=9 FStyle=0 [DPos3] Type=0 ImgID=000010000400003000200000100017 Text=
Rak rygg, fäll i höften, tyngden på hälarna. Sitt ned.
 
FName=Times New Roman FSize=11 FStyle=0